کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
p-13دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفتهپنجشنبه از 09:00 تا 17:00177 ساعت9 نفرپنجشنبه 12 اردیبهشت 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام