کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
016-3دوره آموزشی مدیریت برندپنجشنبه از 13:00 تا 17:0012 ساعت10 نفرپنجشنبه 19 مهر 1397355,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام