کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
003دوره آموزشی مدیریت بازاریابی دیجیتالی ( دیجیتال مارکتینگ )دوشنبه از 17:00 تا 20:3051 ساعت10 نفردوشنبه 17 تیر 13981,865,000 تومان1,678,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام