کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
014-2دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریپنجشنبه از 14:00 تا 18:0012 ساعت10 نفرپنجشنبه 12 مهر 1397355,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام