کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
gr02دوره آموزشی گریم مدیکشنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت7 نفر1,092,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr03دوره آموزشی گریم نامتعادل سازییکشنبه از 10:00 تا 14:0040 ساعت7 نفر1,985,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
g01دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه از 10:00 تا 14:0054 ساعت7 نفر1,756,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n01دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 14:00 تا 17:0060 ساعت6 نفر900,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام