کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
10-9دوره آموزشی Web design Iشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 20:30 تا 17:3070 ساعت10 نفرچهارشنبه 19 تیر 1398800,000 تومان720,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
19دوره آموزشی Web Design packشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30172 ساعت8 نفرچهارشنبه 26 تیر 13982,444,000 تومان2,244,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام