کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
03-2دوره آموزشی Web Design Iپنجشنبه از 09:00 تا 14:0070 ساعت2 نفرپنجشنبه 19 اردیبهشت 1398800,000 تومان720,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
19دوره آموزشی Web Design packشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30172 ساعت9 نفردوشنبه 30 اردیبهشت 13982,444,000 تومان2,199,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام