کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-web-01دوره آموزشی Web Design Iپنجشنبه از 14:30 تا 20:1570 ساعت7 نفرپنجشنبه 8 آذر 1397745,000 تومان670,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-2دوره آموزشی Web Design Iشنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:1570 ساعت7 نفرشنبه 10 آذر 1397745,000 تومان670,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام