کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
d-03دوره آموزشی الگو سازی و دوخت مقدماتیچهارشنبه از 13:00 تا 17:0084 ساعت7 نفرچهارشنبه 5 دی 13971,470,000 تومان1,323,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام