کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
159رزرو آزمون تعیین سطح(آنلاین)سه شنبه از 14:00 تا 18:00 ساعت10 نفرسه شنبه 31 تیر 139920,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام