کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
051دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.3پنجشنبه از 09:00 تا 12:0030 ساعت9 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام