دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس

>دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس
دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس

دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 23 دی 1399
مدت دوره : 75 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 4,500,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید