دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس

/دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس
دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس

دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 19 آبان 1398
مدت دوره : 84 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 18:00 تا 21:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 2,868,000 تومان2,668,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید