دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس

/دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس
دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس

دوره آموزشی پکیج عالی سرمایه گذاری در بورس

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 21 دی 1396
مدت دوره : 105 ساعت
شنبه از 17:30 تا 20:30 - پنجشنبه از 14:30 تا 17:30
ظرفیت : 18 نفر
شهریه دوره : 2,348,000 تومان2,113,200 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.