دوره آموزشی دوخت و الگو سازی (پیشرفته)

>دوره آموزشی دوخت و الگو سازی (پیشرفته)
دوره آموزشی دوخت و الگو سازی (پیشرفته)

دوره آموزشی دوخت و الگو سازی (پیشرفته)

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 19 دی 1396
مدت دوره : 84 ساعت
سه شنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 1,470,000 تومان1,323,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید