تدوین فیلم (آنلاین) پریمیر

>تدوین فیلم (آنلاین) پریمیر
تدوین فیلم (آنلاین) پریمیر

تدوین فیلم (آنلاین) پریمیر

دوره : تدوین
تاریخ شروع احتمالی : شنبه 15 آذر 1399
مدت دوره : 48 ساعت
شنبه از 17:00 تا 20:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,072,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید