; پایتون مقدماتی 2 نوجوان - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

پایتون مقدماتی 2 نوجوان

Home>پایتون مقدماتی 2 نوجوان
پایتون مقدماتی 2 نوجوان

پایتون مقدماتی 2 نوجوان

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 20 شهریور 1401 🔔شــروع قطعی ✔️ نوع اجــرا: ترکیبی ✔️ مدرس: سپیده عسگری
مدت دوره : 30 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 13:00 تا 14:30
ظرفیت : 1 نفر
شهریه دوره : 2,220,000 تومان
تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 24 مرداد 1401 🔔شــروع قطعی ✔️ نوع اجــرا: ترکیبی ✔️ مدرس: سپیده عسگری
مدت دوره : 30 ساعت
دوشنبه و چهارشنبه از 14:00 تا 16:00
ظرفیت : 3 نفر
شهریه دوره : 2,220,000 تومان
تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 15 تیر 1401 🔔شــروع قطعی ✔️ نوع اجــرا: آنلاین (لایو) ✔️ مدرس: سپیده عسگری
مدت دوره : 30 ساعت
یکشنبه و چهارشنبه از 16:30 تا 18:00
ظرفیت : 3 نفر
شهریه دوره : 2,220,000 تومان
on
تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 4 مهر 1401 🔔شــروع قطعی ✔️ نوع اجــرا: آنلاین (لایو)✔️ مدرس: سپیده عسگری
مدت دوره : 30 ساعت
دوشنبه و چهارشنبه از 18:30 تا 20:00
ظرفیت : 3 نفر
شهریه دوره : 2,220,000 تومان

توضیحات کلاس :

دیدگاهتان را بنویسید

Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم