دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفته

دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفته

دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفته

توضیحات کلاس :

 دوره آموزشی دوخت و الگو های پایه به روش مولر در لباس زنانه با هدف پرورش نیروهایی برای بازار کار و تولیدی های پوشاک زنانه می باشد.در دوره پیشرفته با الگو سازی ودوخت انواع یقه ها،آسترکشی کت و پالتو و اساس دکلته(لباس شب) آموزش داده خواهد شد.هنر آموز درپایان دوره دوخت حرفه ای  را بصورت کامل فراخواهد گرفت ، آشنایی با دوخت انواع مانتو وپیراهن در دوره مقدماتی خواهد بود.

دوره : مد و پوشاک
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 26 خرداد 1398
مدت دوره : 84 ساعت
یکشنبه از 13:00 تا 17:00
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 1,930,000 تومان1,737,000 تومان