; دوره آموزش طراحی نما ساختمان | مجتمع فنی تهران نمایندگی نیاوران

دوره طراحی نما (اصول و ضوابط شهرداری)

>دوره طراحی نما (اصول و ضوابط شهرداری)
دوره طراحی نما (اصول و ضوابط شهرداری)

دوره طراحی نما (اصول و ضوابط شهرداری)

توضیحات کلاس :

آموزش طراحی انواع نما طبق ضوابط شهرداری
سرفصل ها :

  • مهارت های ترسیمی و استانداردها
  • اتوکد،آشنایی با ضوابط نما
  • سبک شناسی نماها
  • نحوه طراحی نمای مسکونی
  • طراحی نمای اداری و نجاری
  • نرم افزار تری دی مکس
  • نرم افزار رویت
شماره کلاس تاریخ شروع کلاس مدت دوره زمان کلاس ظرفیت شهریه دوره عملیات
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید