دوره آموزشی مدیریت برند

دوره آموزشی مدیریت برند

دوره آموزشی مدیریت برند

توضیحات دوره دوره مدیریت برند :

عناوین ماژلهای دوره:
• چیستی برند ، هویت برند ، تصویر برند ، شخصیت برند
• برند سازی (شیوه ها ، معماری برند و توسعه برند)
• گونه شناسی برند ؛ شناخت برند های برتر، مزایای رقابتی برندها
• استراتژی و تاکتیک های ساخت و ارتقاء برند
اهداف دوره
• افزایش قابلیت درک مفهومی برند
• آشنایی با گونه شناسی برند ها
• آشنایی با تاکتیک های ساخت و ارتقا برند
• تشخیص اهمیت برند سازی برای کالاها و خدمات
• شناخت شخصیت برند
• شناخت استراتژی های مدیریت برند

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 15 دی 1396
مدت دوره : 12 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 13 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.