دوره آموزشی مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

///دوره آموزشی مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار
دوره آموزشی مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

دوره آموزشی مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

توضیحات دوره دوره مهارتهای مذاکره در کسب و کار :

 • آشنایی با مبانی مقدماتی مذاکره موثر
 • فرآیند یک مذاکره برد-برد از ابتدا تا انتها
 • برنامه ریزی برای مذاکره (مدل ۶مرحلهای)
 • استراتژیهای مذاکره
  • ترفندها و تاکتیکها
  • قدرت در مذاکره
  • مهارتهای گفتاری در مذاکره
  • انجام کارگاه گروهی
  تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 14 دی 1396
  مدت دوره : 12 ساعت
  پنجشنبه از 14:00 تا 18:00
  ظرفیت : 12 نفر
  امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.