دوره آموزشی مدیریت عمومی

دوره آموزشی مدیریت عمومی

دوره آموزشی مدیریت عمومی

توضیحات دوره دوره مدیریت عمومی :

در دوره مدیریت عمومی مخاطبین و مدیران با مبانی علم مدیریت و سیر تئوریهای علمی مدیریت آشنا می شوند. وظایف مدیران شامل وظایف برنامه ریزی، سازماندهی،
رهبری و کنترل، ازمواردی است که در این درس به آن پرداخته می شود. دراین دوره مهارتهای سه گانه مدیریت مورد بحث قرار می گیرد و پیرامون شیوه های مدیریت برخویشتن، بحث و بررسی انجام می شود
سرفصل دوره مدیریت عمومی

  • اهداف
  • سیر تئوریهای مدیریت
  • هدفگذاری و برنامه ریزی (Planning )
  • آشنایی با هدف غایی هر سازمان یعنی چشم انداز(Vision)
  • سازماندهی (Organizing)و بهره وری
  • آشنایی با هدف غایی هر سازمان یعنی چشم انداز(Vision)
  • سازمان رهسپار تعالی، خوب به عالی (Good to Great)
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 14 دی 1396
مدت دوره : 20 ساعت
پنجشنبه از 13:00 تا 18:00
ظرفیت : 12 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.