دوره آموزشی Web Design Pack

دوره آموزشی Web Design Pack

دوره آموزشی Web Design Pack

توضیحات دوره دوره Web Design II ( Responsive Design) :

دوره Web Design :
Working with file and directories
Image-Creation Process
Restricting Access to Your Applications
Logging and Monitoring Web Server Activity
Application Localization
Working with XML and JSON
Administration and Fine-Tuning
Setting Up a Secure Web Server
Optimizing and Tuning MySQL
Auto Suggest Application with php&ajax
Validation Form
SQL Injection
Watermarking Image with PHP
Creating Captcha
Scalling Down image with php
Reading data from XML with PHP
Build search engine in website
Working with Email
Upoading Dynamic website
Creating a Shopping Cart Mechanism

توضیحات کلاس :

html/css3 with dream weaver/bootstrap/less &sass/java script/jquery &ajax

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 10 آذر 1396
مدت دوره : 172 ساعت
جمعه از 14:30 تا 20:15
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 1,890,000 تومان1,701,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.