دوره آموزشی Web Design I

دوره آموزشی Web Design I

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 15 آذر 1396
مدت دوره : 70 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:15
ظرفیت : 12 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.