دوره آموزشی تایپ و تند زنی(Fast-type)-شروع قطعی

/دوره آموزشی تایپ و تند زنی(Fast-type)-شروع قطعی
دوره آموزشی تایپ و تند زنی(Fast-type)-شروع قطعی

دوره آموزشی تایپ و تند زنی(Fast-type)-شروع قطعی

توضیحات دوره آموزش تایپ و تندزنی :

دوره آموزش تایپ و تندزنی :
دانش پژوهان با شرکت در این دوره مهارت های لازم جهت تایپ ده انگشتی را پیدا می نمایند.

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 17 بهمن 1396
مدت دوره : 15 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 15:30 تا 17:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 112,000 تومان100,800 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.