دوره آموزشی MCSA 2016 پکیج متخصص شبکه مایکروسافت

>دوره آموزشی MCSA 2016 پکیج متخصص شبکه مایکروسافت
دوره آموزشی MCSA 2016 پکیج متخصص شبکه مایکروسافت

دوره آموزشی MCSA 2016 پکیج متخصص شبکه مایکروسافت

توضیحات کلاس :

Net+,Win10,70-740, 7-741,70-742

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 3 آبان 1397
مدت دوره : 230 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 20:00
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 3,300,000 تومان3,102,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید