دوره آموزشی IOS Programming

دوره آموزشی IOS Programming

مدت دوره : 50 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,000,000 تومان900,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.