دوره آموزشی تایپ و تندزنی (fast type)

/دوره آموزشی تایپ و تندزنی (fast type)
دوره آموزشی تایپ و تندزنی (fast type)

دوره آموزشی تایپ و تندزنی (fast type)

توضیحات دوره آموزش تایپ و تندزنی :

دوره آموزش تایپ و تندزنی :
دانش پژوهان با شرکت در این دوره مهارت های لازم جهت تایپ ده انگشتی را پیدا می نمایند.

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 5 مرداد 1398
مدت دوره : 15 ساعت
شنبه از 17:30 تا 14:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 140,000 تومان