دوره آموزشی تایپ و تندزنی(fast type)

دوره آموزشی تایپ و تندزنی(fast type)

توضیحات دوره آموزش تایپ و تندزنی :

دوره آموزش تایپ و تندزنی :
دانش پژوهان با شرکت در این دوره مهارت های لازم جهت تایپ ده انگشتی را پیدا می نمایند.

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 12 اسفند 1397
مدت دوره : 15 ساعت
دوشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 125,000 تومان112,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.