دوره آموزشی Excel پیشرفته-شروع قطعی

دوره آموزشی Excel پیشرفته-شروع قطعی

دوره آموزشی Excel پیشرفته-شروع قطعی

توضیحات دوره excel (advanced)-اکسل پیشرفته :

دوره excel (advanced)-اکسل پیشرفته :
• آشنایی با عناوین Excel پیشرفته
• جستجوی اطلاعات
• نمودار ها در Excel
• توابع Or , and , if
• Mail Merge در Excel
• قابلیت کشیدن چارت های سازمانی با کمک Excel , Visio
• انواع Sort (مرتب سازی اطلاعات) در Excel
• روش اضافه کردن توابع به Excel
• آموزش توابع Date &Time
• ضبط ماکرو و نکات Record Macro
• قالب بندی شرطی Conditional formatting و فرمول نویسی در آن

پیش نیازها :

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 6 بهمن 1396
مدت دوره : 30 ساعت
جمعه از 08:00 تا 11:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 231,000 تومان207,900 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.