دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان C++

دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان C++

دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان C++

توضیحات دوره دوره برنامه نویسی به زبان c++ :

این زبان با پشتیبانی از چندین شیوه برنامه­نویسی( برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، انتزاع داده و برنامه نویسی جنریک) به برنامه نویس امکان انتخاب می­دهد حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد.

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 11 بهمن 1397
مدت دوره : 60 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 675,000 تومان607,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.