دوره آموزشی برنامه نویسی ++C

دوره آموزشی برنامه نویسی ++C

توضیحات دوره دوره برنامه نویسی به زبان c++ :

این زبان با پشتیبانی از چندین شیوه برنامه­نویسی( برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، انتزاع داده و برنامه نویسی جنریک) به برنامه نویس امکان انتخاب می­دهد حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد.

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 18 آذر 1396
مدت دوره : 60 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 15:30 تا 20:15
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 612,000 تومان550,800 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.