دوره آموزشی ICDL II

/دوره آموزشی ICDL II
دوره آموزشی ICDL II

دوره آموزشی ICDL II

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 26 تیر 1398 ****** شروع قطعی
مدت دوره : 63 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 20:30 تا 17:30
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 396,000 تومان356,400 تومان