دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 30 فروردین 1398
مدت دوره : 9 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 188,000 تومان169,200 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.