; دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

>دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی
دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

شماره کلاس تاریخ شروع کلاس مدت دوره زمان کلاس ظرفیت شهریه دوره عملیات
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 22 آذر 1398
مدت دوره : 9 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 188,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
مدت دوره : 9 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
مدت دوره : 9 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید