دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : شنبه 11 اسفند 1397
مدت دوره : 9 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 145,000 تومان130,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.