; ورکشاپ فست فود - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

ورکشاپ فست فود

>ورکشاپ فست فود
ورکشاپ فست فود

ورکشاپ فست فود

شماره کلاس تاریخ شروع کلاس مدت دوره زمان کلاس ظرفیت شهریه دوره عملیات
تاریخ شروع احتمالی : شنبه 22 خرداد 1400
مدت دوره : 12 ساعت
شنبه و شنبه و یکشنبه از 10:30 تا 14:30
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 2,850,000 تومان
مدت دوره : 12 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. ظرفیت کلاس به پایان رسیده است.
مدت دوره : 12 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. ظرفیت کلاس به پایان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید