دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی

دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی

دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی

توضیحات دوره دوره طراحی لباس مقدماتی :

دوره طراحی لباس :

در این دوره با مهارت های زیر آشنا می شوید:
۱.  مبانی هنر تجسمی و شبک شناسی
۲.جنسیت سازی
۳.مولاژ
۴.طراحی کالکشن

توضیحات کلاس :

دوره مقدماتی طراحی لباس شامل آموزش تصویر سازی و پرورش بخش ایده پردازی در طراحی لباس میشود. این دوره شامل آموزش فیگور وآناتومی ،مبانی هنر تجسمی وسبک شناسی،طراحی لباس ،جنسیت سازی،مولاژ وطراحی کالکشن میباشد.هنر جو در پایان دوره توانایی خلق طرح های جدید وارائه آنها با تکنیکهای مختلف رنگی میباشد.

مدت دوره : 192 ساعت
شنبه و دوشنبه از 13:00 تا 17:00
ظرفیت : 8 نفر