دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی

دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی

دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی

توضیحات دوره دوره طراحی لباس مقدماتی :

دوره طراحی لباس :

در این دوره با مهارت های زیر آشنا می شوید:
۱.طراحی فیگور
۲.طراحی کاربردی
۳.خلاقیت
۴.خلاقیت در پارچه سازی
مدت دوره : 192 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 8 نفر