دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی (جدید)

/دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی (جدید)
دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی (جدید)

دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی (جدید)

دپارتمان و گروه : گروه مد و طراحی لباس
تاریخ شروع احتمالی : شنبه 16 دی 1396
مدت دوره : 192 ساعت
چهارشنبه و دوشنبه و شنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 2,400,000 تومان2,160,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.