دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته

دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته

دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته

توضیحات دوره دوره طراح لباس پیشرفته :

دوره طراح لباس پیشرفته :
دوره طراحی لباس پیشرفته می تواند برای کسانی که واحد های طراحی لباس را در دانشگاه و یا در (planB)گذرانده اندویا به هر طریقی با طراحی لباس آشنایی دارندو صرفاً تمایل به حرفه ای تر شدن دارند، بسیار مفید واقع شود.در این دوره هنرجو به یادگیری تکنیک های جدیدطراحی و تجارت مد می پردازد.

پس از گذراندن دوره هنرجو می تواند در یکی از حیطه های زیر فعالیت کند:
تاسیس مزون لباس
همکاری با کارخانجات و تولیدی های لباس
طراحی لباس در شرکت های مد ولباس
برپایی شوی لباس

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 20 دی 1396
مدت دوره : 84 ساعت
شنبه و چهارشنبه و دوشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 840,000 تومان756,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته

دوره آموزشی طراحی لباس پیشرفته

توضیحات دوره دوره طراح لباس پیشرفته :

دوره طراح لباس پیشرفته :
دوره طراحی لباس پیشرفته می تواند برای کسانی که واحد های طراحی لباس را در دانشگاه و یا در (planB)گذرانده اندویا به هر طریقی با طراحی لباس آشنایی دارندو صرفاً تمایل به حرفه ای تر شدن دارند، بسیار مفید واقع شود.در این دوره هنرجو به یادگیری تکنیک های جدیدطراحی و تجارت مد می پردازد.

پس از گذراندن دوره هنرجو می تواند در یکی از حیطه های زیر فعالیت کند:
تاسیس مزون لباس
همکاری با کارخانجات و تولیدی های لباس
طراحی لباس در شرکت های مد ولباس
برپایی شوی لباس

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 27 آبان 1396
مدت دوره : 84 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 8,400,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.