دوره آموزشی Excel پیشرفته

/دوره آموزشی Excel پیشرفته
دوره آموزشی Excel پیشرفته

دوره آموزشی Excel پیشرفته

توضیحات دوره excel (advanced)-اکسل پیشرفته :

دوره excel (advanced)-اکسل پیشرفته :
• آشنایی با عناوین Excel پیشرفته
• جستجوی اطلاعات
• نمودار ها در Excel
• توابع Or , and , if
• Mail Merge در Excel
• قابلیت کشیدن چارت های سازمانی با کمک Excel , Visio
• انواع Sort (مرتب سازی اطلاعات) در Excel
• روش اضافه کردن توابع به Excel
• آموزش توابع Date &Time
• ضبط ماکرو و نکات Record Macro
• قالب بندی شرطی Conditional formatting و فرمول نویسی در آن

پیش نیازها :

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 26 آذر 1398
مدت دوره : 24 ساعت
سه شنبه از 14:30 تا 17:30
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 225,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.