دوره آموزشی Excel پیشرفته

/دوره آموزشی Excel پیشرفته
دوره آموزشی Excel پیشرفته

دوره آموزشی Excel پیشرفته

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 26 آذر 1398
مدت دوره : 24 ساعت
سه شنبه از 14:30 تا 17:30
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 225,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.