دوره آموزشی word pres & woo commerce -با تخفیف ویژه

دوره آموزشی word pres & woo commerce -با تخفیف ویژه

دوره آموزشی word pres & woo commerce -با تخفیف ویژه

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 22 آذر 1396
مدت دوره : 45 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 08:30 تا 14:15
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 520,000 تومان468,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.