دوره آموزشی Vray

/دوره آموزشی Vray
دوره آموزشی Vray

دوره آموزشی Vray

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 12 تیر 1398
مدت دوره : 30 ساعت
پنجشنبه از 20:30 تا 14:30
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 730,000 تومان657,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.