دوره آموزشی راینو در معماری

/دوره آموزشی راینو در معماری
دوره آموزشی راینو در معماری

دوره آموزشی راینو در معماری

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 5 بهمن 1397
مدت دوره : 60 ساعت
جمعه از 14:00 تا 20:30
ظرفیت : 11 نفر
شهریه دوره : 700,000 تومان630,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.