دوره آموزشی MS-Project-شروع قطعی

/دوره آموزشی MS-Project-شروع قطعی
دوره آموزشی MS-Project-شروع قطعی

دوره آموزشی MS-Project-شروع قطعی

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 8 دی 1396
مدت دوره : 60 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 20 نفر
شهریه دوره : 750,000 تومان675,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.