دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفنه

//دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفنه
دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفنه

دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفنه

توضیحات دوره دوره 3D-Max Beginners to Advanced :

این دوره با تمرکز به مباحث مدل سازی با محوریت ساخت فضاهای معماران ،شما را در خصوص به تصویر کشیدن ایده های معماریتان یاری می کند.

بررسی کامل خط در نرم افزار که جزءمهمترین مباحث مورد نیاز و روش های ساخت حجم با استفاده از خط و در ادامه ویرایش و ساخت کامل احجام پایه و پیچیده از جمله مباحث مورد بررسی در این دوره است . به شکلی که می توان این دوره را یک دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری دانست

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 2 آذر 1396
مدت دوره : 100 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:15
ظرفیت : 15 نفر