دوره آموزشی کلاس Adobe Illustrator

/دوره آموزشی کلاس Adobe Illustrator
دوره آموزشی کلاس Adobe Illustrator

دوره آموزشی کلاس Adobe Illustrator

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 29 آبان 1396
مدت دوره : 41 ساعت
دوشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 18 نفر
شهریه دوره : 432,000 تومان388,800 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.