دوره آموزشی ETABS & SAFE

/دوره آموزشی ETABS & SAFE
دوره آموزشی ETABS & SAFE

دوره آموزشی ETABS & SAFE

توضیحات دوره Etabs & Safe I :

دوره Etabs & Safe I :

  • توانائی استخراج و بررسی نقشه های معماری و کار با طرفیات محاسباتی
  • توانائی انجام پروژه های فولادی و بتنی متعارف و آماده سازی مقاطع طراحی شده برای تهیه نقشه های اجرائی به همراه تهیه دفترچه محاسبات
دوره : Etabs & Safe I
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 23 آذر 1397
مدت دوره : 120 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 2,045,000 تومان1,840,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.