دوره آموزشی ETABS & SAFE

دوره آموزشی ETABS & SAFE

توضیحات دوره Etabs & Safe I :

دوره Etabs & Safe I :

  • توانائی استخراج و بررسی نقشه های معماری و کار با طرفیات محاسباتی
  • توانائی انجام پروژه های فولادی و بتنی متعارف و آماده سازی مقاطع طراحی شده برای تهیه نقشه های اجرائی به همراه تهیه دفترچه محاسبات
دوره : Etabs & Safe I
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 17 آبان 1397
مدت دوره : 120 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,950,000 تومان1,755,000 تومان