دوره آموزشی Corel Draw تخفیف صبح

/دوره آموزشی Corel Draw تخفیف صبح
دوره آموزشی Corel Draw  تخفیف صبح

دوره آموزشی Corel Draw تخفیف صبح

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 30 آبان 1396
مدت دوره : 31 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 08:00 تا 13:45
ظرفیت : 16 نفر
شهریه دوره : 360,000 تومان324,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.