دوره آموزشی AUTO Cad 2D

دوره آموزشی AUTO Cad 2D

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 20 آذر 1397
مدت دوره : 60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 15 نفر
شهریه دوره : 685,000 تومان548,000 تومان