دوره آموزشی AUTO Cad 2D

دوره آموزشی AUTO Cad 2D

تاریخ شروع احتمالی : 22 ادیبهشت ماه******شروع قطعی
مدت دوره : 60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 11 نفر
شهریه دوره : 822,000 تومان657,600 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.