دوره آموزشی AUTO Cad 2D

دوره آموزشی AUTO Cad 2D

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 9 بهمن 1397
مدت دوره : 60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 13 نفر
شهریه دوره : 685,000 تومان616,500 تومان