دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتی

/دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتی
دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتی

دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتی

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 6 آبان 1398
مدت دوره : 60 ساعت
دوشنبه از 15:00 تا 17:00
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 990,000 تومان891,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.