دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتی

دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتی

دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتی

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 26 آبان 1397
مدت دوره : 60 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 14:00 تا 18:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 900,000 تومان810,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.