رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)

/رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)
رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)

رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching)

دپارتمان و گروه : گروه سینمای دیجیتال
مدت دوره : 45 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 7 نفر