دوره آموزشی الگو سازی ودوخت مقدماتی

/دوره آموزشی الگو سازی ودوخت مقدماتی
دوره آموزشی الگو سازی ودوخت مقدماتی

دوره آموزشی الگو سازی ودوخت مقدماتی

توضیحات کلاس :

دوره آموزشی الگو سازی ودوخت

دوره آموزشی دوخت و الگو های پایه به روش مولر در لباس زنانه با هدف پرورش نیروهایی برای بازار کار و تولیدی های پوشاک زنانه می باشد.در دوره مقدماتی با الگو سازی ودوخت دامن ها وشلوار وبالاتنه با یقه های تخت وساده آموزش داده خواهد شد.هنر آموز درپایان دوره نازک دوزی را بصورت کامل فراخواهد گرفت ، آشنایی با دوخت انواع مانتو وپیراهن در دوره مقدماتی خواهد بود.

برای مشاهده سایر دوره های مجتمع فنی تهران به سایت مجتمع فنی تهران مراجعه کنید .

دوره های پیشنهادی

دوره : مد و پوشاک
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 16 اسفند 1397
مدت دوره : 84 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 1,470,000 تومان1,323,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.