دوره آموزشی Corel Draw

/دوره آموزشی Corel Draw
دوره آموزشی Corel Draw

دوره آموزشی Corel Draw

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 13 فروردین 1398
مدت دوره : 30 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 450,000 تومان405,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.