دوره آموزشی Corel Draw

دوره آموزشی Corel Draw

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 16 دی 1397
مدت دوره : 30 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:30
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 420,000 تومان378,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.