دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(نوجوانان)

دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(نوجوانان)

دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(نوجوانان)

توضیحات کلاس :

عکاسی برای کودکان و نوجوانان همیشه جذاب بوده است . بنابراین بهتراست از این علاقه نهایت استفاده را ببریم و به کودکان و نوجوانان مان  یکی از هنرهای مدرن را آموزش دهیم.بنا بر همین ضرورت ما اقدام به برگزاری دوره خصوصی آموزش عکاسی به کودکان و نوجوانان نموده ایم.

در این دوره کوتاه فرزندان شما ضمن یادگیری تنظیمات ، کادربندی ،تکنیکها و اصول زیبایی‌شناسی، به این توانایی دست می‌یابند که بتوانند تجربیات دوران کودکی و نوجوانی خود را این بار با دوربین عکاسی به تصویر بکشند.

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 5 آبان 1397
مدت دوره : 40 ساعت
شنبه و دوشنبه از 15:00 تا 17:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 950,000 تومان855,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.