دوره آموزشی ICDL 2(کودک ونوجوان)

دوره آموزشی ICDL 2(کودک ونوجوان)

دوره آموزشی ICDL 2(کودک ونوجوان)

توضیحات کلاس :

در دوره ICDL 2 سه مهارت دوم کامپیوتر آموزش داده میشود  که عبارتند از :

  • PowerPoint
  •  Excel
  • Access
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 22 مهر 1397
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 10:00 تا 14:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 348,000 تومان313,200 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.